English text follows.

2006 års kvinnliga komiker med motiveringen:

För hennes lysande scennärvaro och pricksäkra observationer från ett exotiskt och skånskt perspektiv. En fullfjädrad komiker som knockar publiken med sitt leende och charm.

Har medverkat i:

”Stockholm Live” 2005 och 2007, ”100%” TV4, Kvällspasset P3, Ultimate Comedy, ”Carin 21.30” SVT och dokumentären ”Stå upp” TV4.

Favoritämne/pratar helst om:

Marika kommer ursprungligen från Lund och är adopterad från Etiopien. Hennes ståuppmaterial kretsar mycket kring att Marika är mörkhyad, kulturkrockar, människors märkliga fördomar, adoption, sjukvård. Men även stressen kring att vara singel och ha en frireligiös släkt.

• Marika Carlsson är av de drivande bakom Göteborgs vitalaste stå upp klubb Ruby Risotada på Avenyn.

The 2006 female comedian on the ground:

For her brilliant stage presence and dot secure the observation of an exotic and Scandic perspective. A full-fledged comedian who knocks the audience with her smile and charm.

Has participated in:

“Stockholm Live” in 2005 and 2007, “100%” TV4, Kvällspasset P3, Ultimate Comedy, “Carin 21:30” SVT and the documentary “Stand up” TV4.

Favorite Subject:

Marika is originally from Lund, and is adopted from Ethiopia. Her stand-up materials focus heavily on that Marika is dark-skinned, cultural clashes, human strange prejudices, adoption, medical care. But even stress about being single and having a family.

• Marika Carlsson is the driving force behind Gothenburg’s most vital stand up club Ruby Risotada on the Avenue.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.