The press in southern Sweden reported last week that during police training in Malmö used the fictional names “Neger Niggersson” and “Oskar Neger” (Negro) for internal training purposes. What’s up with that?

Well an internal police investigation aims to find out.

Read a version of events in English.

“Neger Niggersson” figur i polisens internutbildning
Av Jens Mikkelsen och Katia Wagner

Vem är Neger Niggersson och Oskar Neger? Det är inte ungdomar utanför en polisbuss utan fiktiva namn som använts i polisens interna utbildning.

Efter Sydsvenskans avslöjanden om rasistiska uttalanden från poliser var reaktionerna från höga chefer unisont fördömande. Samtidigt förnekade de att ett sådant språkbruk skulle vara utbrett inom kåren.
– Jag påstår att det är en isolerad företeelse, sa till exempel Hans Nordin, biträdande länspolismästare i Skåne.
– Jag tror inte att det förekommer bland alla poliser, utan det är enstaka individer som kanske inte valt rätt yrke, säger länspolismästaren Eva Årestad Radner.

Men Sydsvenskan kan idag avslöja att ordet neger också förekommit i polisens interna utbildningsarbete.

Förra våren hölls en utbildning i beslagshantering i polishuset på Porslinsgatan i Malmö.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.